VISION
Europas ledande oberoende utvecklare av smarta maskinlösningar.

AFFÄRSIDÉ
Smarta lösningar inom maskinutveckling med fokus på funktion och resultat.
Vår affärsidé innebär att vi erbjuder smarta maskinlösningar utifrån kun­dernas specifika behov och ­önskemål. Vi klarar alltid att leve­rera det resultat som vi utlovat tillsammans med önskade funktioner – varken mer eller mindre. Det förutsätter inte bara ett stort an­­svarstagande och nytänkande utan också erfarenhet inom en rad olika branscher och kunskap om hela utvecklingsprocessen. Från första idé till produktionsstart.

VARUMÄRKESLÖFTE
Machine solutions from clever minds.
I en värld som översvämmas av löften är det helt avgörande för vår framgång att vi står vid vårt ord. Vårt löfte till befintliga och presumtiva kunder är att vi skapar maskin­lösningar genom en unik sammansättning av begåvade medarbetare. Med en gemensam nämnare; Alla är utrustade med smarta hjärnor och besitter varierande kunskaper samt er­farenheter. Tillsammans kommer de alltid fram till den bästa lös­ningen. Oavsett problem eller behov. Det är vad vi står för idag och ska stå för i framtiden.

VÅRA KÄRNVÄRDEN
Smartness
Oavsett vilken typ av uppdrag vi ställs inför är en sak säker. Vi utnyttjar alltid vår unika mix av kompetenser för att skapa smartare maskinlösningar som ­levererar den funktion som ska uppnås i slutändan. Och det innebär att lösningarna kan vara de mest innovativa och banbrytande i sitt slag. Men det är inget självändamål. Vi korsbefruktar våra kunskaper från olika branscher, vidareutvecklar tidigare lösningar och ifrågasätter befintliga metoder i vår jakt efter den bästa vägen till målet – smartare maskinlösningar anpassade efter våra kunders behov och önskningar.

Kvalitet
Att utveckla maskinlösningar som håller hög kvalitet är en av våra viktigaste utgångspunkter. Det är helt enkelt en förutsättning för att våra kunder ska bli nöjda med ­valet av oss som strategisk partner inom maskinutveckling. Ett förtroende som vi måste vårda genom att alltid leverera på toppen av vår förmåga. Det gäller alltifrån design, konstruktion och verifiering till hur vi jobbar tillsammans med våra kunder, partners och med var­andra. Sann kvalitet kräver nämligen mer än bara teknisk perfektion.

Partnerskap
Vi vet att ensam inte är starkast och att vägen till framgång handlar om att skapa goda samarbeten. Både mellan kunder och leverantörer och mellan kollegor. Vi har byggt upp väl fungerande partnerskap med flera tillverkande aktörer för att kunna erbjuda helhetslösningar. Därför står vi tryggt med båda fötterna på jorden om saker inte går som planerat, vid situationer som verkar omöjliga att lösa eller när framgångarna knackar på dörren i snabb takt. Tillsammans är vi osjälviska i sökandet efter de bästa idéerna och delar gärna med oss av våra kunskaper och upptäckter. För oss handlar nämligen äkta partnerskap om att bygga långsiktiga relationer som präglas av öppenhet, ärlighet och viljan att ta ansvar.